Pomoc při vyřizování certifikátů v systému GOST R v Rusku

Rádi Vám pomůžeme vyhotovit potřebný certifikát v systému GOST R, hygienický certifikát, technický předpis, certifikát požární bezpečnosti nebo povolení k provozování či použití výrobků, které vydává ROSTECHNADZOR.
Tyto certifikáty a povolení jsou zapotřebí pro celní odbavení zásilek, nebo prodej Vašeho zboží, zařízení nebo technologických celků v Rusku.

Připravíme pro Vás potřebné certifikáty a povolení:

Certifikát GOST R

Je osvědčení o kvalitě (jinak řečeno certifikát jakosti, certifikát bezpečnosti, povinný certifikát, certifikát Rostesta, certifikát totožnosti v systému GOST R). Tento certifikát GOST R vyhotovuje a potvrzuje nezávislý (od výrobce a odběratele) orgán a tímto certifikátem se deklaruje nezávadnost výrobku a také, že jeho kvalita odpovídá určitým normám a požadavkům Ruské Federace.

Certifikát GOST R lze vyhotovit:
na kontrakt (smlouvu) a lze jej použít pouze u jednorázového dovozu zásilky
na výrobce a to zpravidla na období 1,2 nebo 3 let. V tomto případě je možné dodávat Vaše certifikované výrobky libovolnému odběrateli v Rusku.Hygienický certifikát

Pro veškeré výrobky a zařízení určené pro potravinářský průmysl ( balící stroje, nebo stroje ke zpracování těchto výrobků), k manipulaci s pitnou vodou nebo ve zdravotnickém a oděvním průmyslu je potřeba vyhotovit hygienický certifikát.
Osvědčení o hygieně je doklad, potvrzující povolení Ministerstva zdravotnictví RF na výrobu nebo dovoz zboží, také slouží jako potvrzení zdravotní nezávadnosti výrobku. Toto osvědčení vydává Ministerstvo zdravotnictví Ruské Federace. V řadě případů Osvědčení o hygieně je nezbytnou podmínkou pro získání Osvědčení o kvalitě GOST R a pro dovoz některého zboží do celního pásma Ruské Federace.Povolení k provozování či použití výrobků ROSTECHNADZOR

Toto povolení je vydáváno státním orgánem Ruské Federace pro technický dozor ROSTECHNADZOR a je nutné zejména u vyhrazených zařízení a technologických celků určených pro použití v chemickém,petrochemickém,těžebním a dopravním průmyslu (tlakové nádoby a zařízení,ventilátory určené pro průmyslové použití, tepelné výměníky, armatury, potrubí, kotle, turbíny, energetická zařízení, výtahy, elektrická zařízení a stroje a další…)
Povolení k použití Rostechnadzor je povinný předložit výrobce a to před uvedením určeného zařízení nebo celků do provozu. Doba jeho vyhotovení, státním orgánem Rostechnadzor od podání všech potřebných dokladů, trvá 2-3 měsíce.

Požární certifikát

Certifikát požární bezpečnosti je vyžadován k výrobkům a zařízením, od kterých může vzniknout požár, nebo jsou určeny k hašení požárů. Toto se například týká hasicích přístrojů, kabelů, signalizačních zařízení nebo stavebního materiálu.

Technický REGLEMENT

Tento oficiální doklad prokazuje, že dané zboží nepatří do skupiny výrobků, pro které je nezbytné mít certifikát v systému GOST R. „Technický předpis neboli reglement“ určuje, zda dané zboží se zařadí do určitého všeobecného typu produkce dle Ruské klasifikace . Tyto „Technické předpisy “ vydávají akreditované (Federální agenturou pro technické regulování a metrologii ) orgány pro certifikaci a řídí se „dovozním řadem na území RF pro zboží s nezbytnou certifikaci“ a seznamem zboží, pro které je nezbytné potvrzení o provedení certifikace pro dovoz na území celního pásma Ruské Federace.

„Otkaznoje pismo“ – osvobození od povinné certifikace GOST R nebo Rostechnadzor

„Otkaznoje pismo“ je oficiální dokument, který se vydává certifikačním orgánem. Obsahuje informace (oficiální odpověď), že výrobky nejsou předmětem povinné certifikace nebo nepatří do skupiny produktů, které podléhají povinné certifikaci ať už v systému GOST R, tak také u povolení k použití Rostechnadzor.

Odpovědi jsou uvedeny ve formě vyjádření, že uvedené zboží, které je předmětem povinné certifikace jí nepodléhá a odkazuje tak na příslušný článek zákona.

Tento dokument se vydává ve formě dopisu na hlavičkovém papíře certifikačního orgánu, který jej vydal a vyžaduje se, pokud to není zcela jasné, zda výrobky podléhají povinné certifikaci nebo ne.

Vyhotovíme Vám cenovou kalkulaci, dle Vašich individuálních požadavků.