Režim „dočasného dovozu“ na území Ruska

„Dočasný dovoz“ je celní režim, při kterém je zahraniční zboží na určitou dobu (doba dočasného dovozu) osvobozeno celkově nebo částečně od placení cla a daně a ke kterému se nevztahují zákazy a omezení ekonomického charakteru, nařízené v souladu se zákonem Ruské federace o regulování zahraničního obchodu.

Obvykle se vztahuje režim „dočasného dovozu“ na:

dopravní prostředky
výstavní zboží
speciální technické zařízení,

které se dováží na území Ruské federace za účelem účasti na různých výstavách nebo pro provedení speciálních prací a následně zpětný vývoz tohoto zařízení z území Ruské federace.

Forma odeslání poptávkového listu