Celní služby

Celní služby při dovozu zboží z Ruska

Nabízíme pomoc v celním odbavení zboží při vývozu z Ruské federace a s nimi spojené platby vůči celnímu úřadu v RF.

Celní služby v České republice a Evropské unii

Od 1.5.2004 dnem vstupu České republiky do Evropské unie platí na území ČR celní předpisy EU.

Celní služby v Rusku, clo v Rusku

Nabízíme pomoc při celním odbavení zboží v Ruské Federaci (import/export) a s nimi spojené platby vůči tamnímu celnímu úřadu (clo+dph).

Dočasný dovoz Rusko

„Dočasný dovoz“ je celní režim, při kterém je zahraniční zboží na určitou dobu (doba dočasného dovozu) osvobozeno celkově nebo částečně od placení cla a daně a ke kterému se nevztahují zákazy a omezení ekonomického charakteru.

Služby svobodného celního pásma v ČR – freezone

Naše společnost zastupuje svobodný celní sklad „ESCES“ v Ruské federaci.
Poskytujeme komplexní služby v celním režimu umístění zboží (zahraničního i českého) do svobodného celního skladu.

?>