Železniční a kontejnerová přeprava Rusko

Nabízíme Vám možnost přepravy zboží po železnici do celé Ruské Federace.Ta je zvlášť vhodná pro přepravu na delší vzdálenosti, protože cena železniční přepravy na Ural a na dálný východ je znatelně levnější než při přepravě automobilovou dopravou .Také kontejnerová doprava nabývá čím dál větší popularity díky unifikaci procedur při přepravě.

V případě dopravy po evropské části Ruska se však musí zvážit otázka ceny a termínu dodání u takovéto dopravy, jelikož termíny nejsou vždy vyhovující. Jsme však schopni nabídnout různé varianty pro dopravu Vašeho nákladu.

Forma odeslání poptávkového listu