Výstavy a veletrhy Rusko

Pokud se rozhodnete pro účast na veletrzích a výstavách v Rusku, čekají na Vás starosti s vyřizováním dokladů potřebných pro celní režim „dočasný dovoz/vývoz“ u výstavovaných předmětů, reklamních prospektů, vzorků.

Jsme připraveni Vám pomoci.

Provedeme za Vás celní odbavení v režimu „dočasného dovozu“ nebo „Carnetu ATA“, a zajistíme úplný cyklus dodání, včetně montáže reklamních panelů. Na přání také zajistíme personál, roznášející Vaše letáky návštěvníkům po dobu výstavy.Není pochyb o tom, že vy jako vystavovatel si uvědomujete, jak mnoho záleží na vzhledu Vašeho stánku na výstavách a to je důležité také v Rusku.

Nabízíme Vám přípravu a pronájem moderního stánku „pod klíč“ tak, aby Váš stánek Vám pomohl k úspěšné účasti na výstavách v Moskvě a jejím okolí.

Tento systém je plný expozice skla a je osvětlen zevnitř.Stánky mohou být vybaveny následujícími moduly:

společenské místnosti, kuchyňské jednotky, zářící recepce a konferenční stoly, vitríny pro vystavované zboží, stojany na brožury, plazmové panely,projektory, světelné závěsy….


Pronájem stánku v Moskvě Vám umožní výrazně snížit náklady na jeho dopravu do Ruska a zpět.