Celní služby v České republice a Evropské unii

Od 1.5.2004 dnem vstupu České republiky do Evropské unie platí na území ČR celní předpisy EU. Proto se v praxi poměrně často setkáte se situací, kdy potřebujete řešit otázku proclení zboží, které se dováží z Ruské federace do států Evropské unie (například do ČR, Německa atd.). Tato procedura propuštění zboží do volného oběhu je nezbytná pro jeho následující prodej nebo použití odběratelem v místě určení (toto se týká jak přepravy osobních věcí tak i komerčních zásilek).

Naše společnost Vám nabízí pomoc při proclení zboží v České republice.

Forma odeslání poptávkového listu