Služby svobodného celního pásma v ČR – freezone

Naše společnost zastupuje svobodný celní sklad „ESCES“ v Ruské federaci.

Poskytujeme komplexní služby v celním režimu umístění zboží (zahraničního i českého) do svobodného celního skladu.

Základní filozofií umístění zboží do svobodného celního skladu je, že ve smyslu příslušných ustanovení Celního zákona České republiky č.13/1993 Sb, v platném znění, se na zboží tam dovezené či vyvezené a uskladněné hledí, jako by se nenacházelo na českém celním území s tím, že nepodléhá celnímu dluhu.

Tzn., že např.: v případě zahraničního zboží nepodléhá dovoznímu clu, nebo obchodně politickým opatřením ( daň z přidané hodnoty-DPH, spotřební daň-SPD), umístěním českého zboží ve svobodném celním skladu se získávají výhody, které se vztahují na zboží při jeho vývozu do zahraničí, neboť z pohledu zákona o DPH není svobodný celní sklad považován za tuzemsko (nárok na odpočet DPH).

Ve svobodném celním skladu může být umístěno zboží bez ohledu na jeho množství, původ a místo určení a to na dobu neurčitou. V rámci uskladnění zboží umístěného ve svobodném celním skladu lze se zbožím volně obchodovat, provádět reexporty zboží, zboží může přecházet z majitele na majitele (včetně změny fakturačních dokladů), české zboží neztrácí i při změně vlastnického práva statut českého zboží.

Se souhlasem celního úřadu lze ve svobodném celním skladu provádět v zásadě jakoukoliv průmyslovou (výrobní), nebo obchodní činnost, poskytovat služby a servis, dělit, přebalovat a sdružovat zboží podle potřeby zákazníka. Protože tyto aktivity probíhají mimo celní území ČR, nepodléhají clu a zdanění.Forma odeslání poptávkového listu