Užitečné informace

Informační a zakládací listiny firmy
Výpis z Obchodního rejstříku (Stáhnout)
Osvědčení o DIČ (Stáhnout)
Koncesní listina (Stáhnout)
Živnostenský list – poradenská činnost (Stáhnout)
Živnostenský list – koupě a prodej zboží (Stáhnout)
Živnostenský list – zprostředkování dopravy (Stáhnout)
Vzory smluv ke stažení
Smlouva o přepravě nákladu (Stáhnout)
Objednávka dopravy (Stáhnout)