Důležité informace o dřevěných obalech, zasílaných se zbožím do Ruské Federace

V souvislosti s vydáním výkladu ( dopis FS-NV-3/14144 ze dne 28.07.2016) od RosSelCHozNadzora a FTS o kontrole dřevěných obalů ( bedny, krabice, palety, atd ..), na všech kontrolních stanovištích fytosanitární služba může a bude kontrolovat existenci razítka o provedení tepelné úpravy a fumigace dřevěných obalů.

Veškeré dřevěné obaly musí být opracovány (fumigace). Jejich opracování musí být vyznačeno razítkem (značení v souladu s mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření ISPM N 15), Provedení této kontroly musí být vyznačeno v doprovodném nákladním dokladu CMR.

Také od 29. 11. 2016 vstoupilo v platnost nové celní riziko sdělující, že pro všechny výrobky, které jsou dodávány na dřevěných paletách nebo v dřevěných bednách a není v CMR zapsáno značení o provedení fumigace, tak v místech celního odbavení pro kontrolu dřevěných obalů mohou být vyzváni fytosanitární inspektoři k inspekci a kontrole dřevěných obalů.

Při absenci označení, stejně tak i u přítomnosti stop od škůdců, budou vzorky těchto obalů odeslány k expertize. Což způsobí především problémy s následnou přepravou zboží, nehledě na dodatečně vzniklé náklady na odstranění následků těchto vad.

Prosíme o sdělení této informace všem Vašim dodavatelům, kteří Vám dodávají zboží na paletách nebo v dřevěných obalech.